Kurzy

Nabídka kurzů na této stránce je určena pro organizace. Vaši zaměstnanci se zúčastní kurzu ve školicí místnosti ve Vaší organizaci, lektor přijede za Vámi. Kliknutím na název kurzu si otevřete anotaci kurzu a můžete si kurz pro svou organizaci objednat. Termín a místo konání bude určen po dohodě s objednavatelem.

Cena za účastníka již od 500 Kč.

Pro menší počty účastníků nebo pro individuální zájemce je určena nabídka otevřených kurzů.

Doklady o absolvování vzdělávací aktivity:

  • U akreditovaných kurzů obdrží sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a vedoucí pracovníci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • U neakreditovaných kurzů vydáváme účastníkům potvrzení o účasti na školicí akci.
  • Dnem 1.9.2017 byla zrušena vyhláška č. 4/2010 Sb., která stanovovala kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Z toho důvodu zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu vydané podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nabídka vzdělávání - stáhněte si do svého počítače aktuální nabídku vzdělávacích programů pro rok 2024 ve formátu PDF.

 

Podpora a péče o klienta Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Adaptační proces seniorů v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Aktivizace klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Aktivizace osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - navazující kurz Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bazální stimulace - základní kurz Ano 24 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bezpečné prostředí a cesta k prevenci úrazů a poranění Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Biografie a její využití v individuálním plánování Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Biografie člověka a její význam při práci s klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bolesti zad a jak na ně Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Bolestivé chování seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Citlivým přístupem ke vztahové péči o seniora Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Ergoterapie a její využití při práci s klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Hranice mezi profesním a osobním životem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování s klienty s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jak lépe porozumět vnitřnímu světu osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kašle klient při jídle a pití? Netrpí poruchou polykání? Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kinestetika v praxi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kinestetika v praxi s rozšiřujícím nácvikem Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Křehký senior a zhoršování jeho stavu „A co dál“ Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Limity v individuálních požadavcích klienta a jeho práva při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Mentální postižení – specifika poskytování sociální služby Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Motivace seniorů k účasti na péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Omezování osobní svobody klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pády seniorů a jejich prevence Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s demencí v příkladech dobré praxe Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pohybová aktivizace klientů sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Polohování a manipulace s klientem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Poruchy autistického spektra - úvod do problematiky Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Postcovidový stav a péče o klienty Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Prvky bazální stimulace v praxi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rehabilitace po virovém onemocnění Covid Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rehabilitační péče v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rizikové situace v péči o osoby s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rizikové situace v péči o seniory Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Senioři a výživa Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sexualita a partnerství osob s mentálním handicapem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Smyslová aktivizace Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Stáří a jeho hendikepy - „gerontooblek" Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Šikana v sociálních službách - úvod do problematiky Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Trénování paměti u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení dokumentace v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výživa osob s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zvládání problematického chování klientů s autismem Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Psychologie, komunikace a etika Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Agresivní chování a jeho zvládání v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Emoce a komunikace v zátěžových a krizových situacích Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Eticky myslet, lidsky pečovat Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jak „přežít“ péči o klienty sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Jak žít a přežít v ženském kolektivu Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Klient s nepřizpůsobivým a sociálně nežádoucím chováním Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace s osobami s demencí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace s osobami s problémovým chováním Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikační bariéry při poskytování sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikační dovednosti Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Konflikty a jejich zvládání Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Konstruktivní zvládání kritiky Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Krize, stres, epidemie. Jak zvládat mimořádné zátěžové situace 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Manipulativní chování a jeho zvládání Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Myšlenkový stres, posilování duševního zdraví Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Ochrana majetku organizace aneb Erár není benefit Ne 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Osobnost pečujícího - ideál a realita Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Osoby s problémovým a nebezpečným chováním v praxi sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o duševní zdraví pracovníků v krizových situacích Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o pečující Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podněty k práci s obtížně spolupracujícími zaměstnanci Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podpora lidské důstojnosti jako funkce sociální práce Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pozitivně myslet - pozitivně pracovat a žít Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Poznejme problémy v týmové spolupráci, hledejme řešení, prosazujme změny Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s manipulativní rodinou klienta Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s rodinou klienta Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pracovní vztahy zdravé i nezdravé Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Právo v práci - úvod do právní problematiky sociálních služeb 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Proč klient stále zvoní? Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Psychosomatika a vyrovnání se s náročnou prací v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Rozvoj týmové spolupráce zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Řeč těla - objevte skrytou komunikaci Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sebereflexe pracovníků v pomáhajících profesích Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Syndrom vyhoření a jeho prevence Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Šetrná sebeobrana pro zaměstnance sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Šetrná sebeobrana pro zaměstnance sociálních služeb - rozšiřující Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Validace dle Naomi Feil Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Validační techniky při práci se seniory Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zvládání slovní agrese Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Sociální psychiatrie Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Deprese u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Klient s nepřizpůsobivým a sociálně nežádoucím chováním Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Osobnost - základ mezilidského fungování Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Poruchy chování u seniorů Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Práce s klienty závislými na alkoholu a jiných návykových látkách Ano 8 vyučovacích hodiny Detail a objednání kurzu
Psychiatrické minimum - rozšiřující Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Psychiatrické minimum pro zaměstnance sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Paliativní péče v sociálních službách Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Doprovázení umírajících v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Individuální plánování v paliativní péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikační dovednosti v paliativní péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Paliativní přístupy v geriatrii Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pastorační a duchovní péče Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o duševní zdraví pracovníků v paliativní péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s chronickou bolestí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Prvky bazální stimulace v paliativní péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Spolupráce s rodinou při doprovázení klientů v závěru života Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výživa osob v paliativní péči Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Zdravověda pro přímou obslužnou péči Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Náhlé zhoršení stavu klienta I. „A co teď“ Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Náhlé zhoršení stavu klienta II. „A co teď“ Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty se získaným poškozením mozku Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Proč a jak chránit sebe a ostatní před infekcí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Proč a jak chránit sebe a ostatní před infekcí Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základy péče o klienty s cukrovkou Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Kurzy pro zdravotnické pracovníky Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních sociální služby 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty s kožním defektem 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Péče o klienty se stomií na zažívacím traktu 6 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Podávaná medikace a celkový stav klienta - dvě strany jedné mince Ne 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Vykazování péče na zdravotní pojišťovny 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Management, lidské zdroje Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Jak úspěšně jednat s lidmi Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Komunikace pracovníků ve vedoucích pozicích Ano 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Motivace zaměstnanců sociálních služeb Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Pracovně právní problematika pro vedoucí pracovníky sociálních služeb Ne 5 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Strategie a taktika argumentace Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Výkonnost managera - stress management Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základy týmové práce v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Základy vedení lidí v sociálních službách Ano 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audity, konzultace, poradenství Akreditace Vyučovací
hodiny
Detail
Analýza a podpora procesu hodnocení a rozvoje zaměstnanců 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit spojený s konzultací - dokumentace pobytové sociální služby 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit spojený s konzultací - ošetřovatelská dokumentace v zařízení sociální služby 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit standardů kvality sociálních služeb nebo podpora při jejich zavedení do praxe 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit stravovacího provozu 8 až 16 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Audit vykazování péče na zdravotní pojišťovny 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Optimalizace počtu pracovníků přímé péče v pobytových sociálních službách 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu
Optimalizace počtu zdravotnických pracovníků v sociálních službách 8 vyučovacích hodin Detail a objednání kurzu