CURATIO® je vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra,
národní lídr v oblasti vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb.
Jsme s Vámi již více jak 13 let, publikujeme, přednášíme, pracujeme v odborných komisích.
Jsme držitelem certifikátu kvality MPSV a FDV, zaručujeme kvalitu dle pravidel AIVD.

schranka-00a

Otevřené kurzy
Prohlédněte si nabídku otevřených kurzů pro jednotlivce.

schranka-02a

Kurzy pro organizace
Prohlédněte si nabídku kurzů pro organizace.

schranka-09a

Konzultace a poradenství
Odborné poradenství zacílené na konkrétní potřeby Vašeho zařízení

Změna termínu konání kurzu Bazální stimulace - navazující kurz. Kurz v Jihlavě se bude konat, ale z původního termínu v září ho přesunujeme na datum 8. a 9. 11. 2017. Původní přihlášky zůstávají v platnosti.

Na základě Vašich požadavků otevíráme v Jihlavě v roce 2017 druhý běh kurzu Bazální stimulace - základní kurz. Kurz se uskuteční ve dnech 23. - 25. 10. 2017.

 

Kreditní systém kontroly vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Senát Parlamentu České republiky dne 8. 6. 2017 schválil novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, prezident novelu podepsal dne 21. 6. 2017. Novelou zákona č. 96/2004 Sb. k 1. 9. 2017 končí systém registrace nelékařských zdravotnických pracovníků u NCO NZO v Brně a rovněž se bez adekvátní náhrady ruší kontrola jejich celoživotního vzdělávání formou kreditního systému; ruší se tedy i vyhláška č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a ruší se Registr v NCO NZO v Brně.

Údaje vedené v brněnském registru nelékařských zdravotnických pracovníků převede NCO NZO do Národního registru zdravotnických pracovníků, který vznikl novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016 Sb.). Národní registr zdravotnických pracovníků je vedený nezávisle na celoživotním vzdělání a žádné kredity sledovat nebude.

Doporučení pro nelékařské zdravotnické pracovníky:

  1. Vaše registrace je platná minimálně do 1. 9. 2017. Pak nemusíte dělat vůbec nic.

  2. Končí-li Vaše registrace dříve, měli byste si podle stávajícího předpisu požádat na NCO NZO o prodloužení. Záleží na dohodě se zaměstnavatelem, zda bude (na pár týdnů) registraci vyžadovat; zaměstnavatel Vás může na přechodnou dobu (do 31. 8. 2017) převést na práci pod odborným dohledem.

  3. Celoživotní vzdělávání je i nadále povinné, ale forma a evidence není zatím oznámena. Uschovejte si doklady o účasti na vzdělávacích akcích pro pozdější doložení vašeho celoživotního vzdělávání.

Partneři a spolupracující organizace

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z.s.

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z.s.

Vydává souhlasná stanoviska (kreditní systém) ke vzdělávacím akcím, akcím odborného charakteru, e-learningovým kurzům pro celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Reference AIVD
Rererence FDV - MPSV
Rererence MPSV
Reference Kraj Vysočina
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Rererence Iresoft
Reference Tiger