Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z.s. (dále jen „spolek“), zkráceně ČAPPP, je profesním, dobrovolným, nezávislým sdružením fyzických a právnických osob, jehož účelem je rozvoj sociálních a zdravotních služeb, zvyšování jejich úrovně, zvyšování informovanosti o nich, podpora pracovníků pomáhajících profesí, poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb a jejich zaměstnanců, přičemž je kladen důraz na jejich vzdělávání a rozvoj jednotlivých profesí s ohledem na aktuální praxi.

Hlavní činností spolku je rozvoj a zkvalitnění služeb sociálních a zdravotních, profesní rozvoj zaměstnanců, pomoc při naplňování cílů a potřeb klientů sociálních služeb i zdravotních služeb. Aktuální hlavní náplní práce spolku je spolupořadatelství Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který se již tradičně koná v říjnu v Táboře.

Spolek zajišťuje vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb i vzdělávání zdravotnických pracovníků a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků dle zvláštních právních předpisů.

Spolek zprostředkovává svým členům a dalším osobám rozšiřování odborných, legislativních, vědeckých a výzkumných poznatků a zkušeností souvisejících s poskytováním sociálních a zdravotnických služeb.

Členem spolku se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která podá řádnou přihlášku a zaplatí členský příspěvek. Roční členský příspěvek člena ČAPPP je stanoven na 780,– Kč.

Přihláška musí obsahovat identifikační údaje žadatele, datum a podpis žadatele a musí být doručena na adresu sídla spolku.

Identifikačními údaji se míní jméno a příjmení nebo název, RČ nebo IČ osoby, adresa trvalého pobytu nebo adresa sídla a případně adresa pro doručování, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu nebo adresy sídla, státní příslušnost, e-mailová adresa, informace o profesi, je-li žadatelem fyzická osoba, informace o souvislosti činnosti právnické osoby se sociálními nebo zdravotními službami nebo jiný důvod, pro který je osoba přesvědčena, že by mohla být členem spolku.

Kontaktní informace, informace o členství, fakturační údaje:

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z.s.
Lužná 43
61700 Brno

IČ: 05303788
Neplátce DPH
Účet: Fio banka, a. s., 2101119771/2010

Datová schránka: qesnnbw

herman@curatio.cz
tel. 602357689