Posudková komise

Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z. s. je dle svých stanov oprávněna posuzovat a schvalovat akce celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle §53 a §54 zákona č. 96/2004 Sb.

Pro vlastní proces posuzování a schvalování má ČAPPP vytvořenou závaznou metodiku (jednací řád), kterou podle článku V odst. 8 bod c) stanov schválilo prezidium ČAPPP. Jednací řád pro příjem a posuzování žádostí, nazvaný „Metodika ČAPPP pro vydávání souhlasného stanoviska k započítání akce celoživotního vzdělávání do kreditního systému dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.“ k dispozici ve formátu PDF.

ČAPPP není oprávněna vydávat souhlasná stanoviska zpětně, až po datu konání akce.

 

Prezidium ČAPPP schválilo poplatky za posouzení žádosti o vydání souhlasného stanoviska ve výši:

Pro nečleny ČAPPP
200 Kč za posouzení žádosti s jedním (prvním) termínem akce,
150 Kč za posouzení žádosti za každý další termín stejné akce (max. devět dalších termínů).

Pro členy ČAPPP
150 Kč za posouzení žádosti s jedním (prvním) termínem akce,
100 Kč za posouzení žádosti za každý další termín stejné akce (max. devět dalších termínů).

ČAPPP stanovuje mimořádný jednorázový příplatek za urychlené posouzení žádosti do 48 hodin od podání žádosti ve výši 400 Kč za jednu žádost.

ČAPPP si vyhrazuje právo vybraným organizacím posuzovat žádosti a vydávat souhlasná stanoviska bezúplatně. O bezúplatném posouzení žádosti rozhoduje prezidentka nebo viceprezidentka.

Poplatky za posouzení žádosti o vydání souhlasného stanoviska musí žadatel uhradit bezhotovostně převodem příslušné vypočtené částky na účet u Fio banky, a.s., číslo účtu 2101119771/2010. Jako variabilní symbol platby zadejte identifikační číslo Vaší organizace (IČO). Doklad o zaplacení (ve formátu PDF, vygenerovaný např. z internetového bankovnictví) žadatel odešle společně se žádostí o vydání souhlasného stanoviska na e-mail herman@curatio.cz. Jiný způsob platby není možný.

Formulář žádosti o vydání souhlasného stanoviska.

ČAPPP s žadateli komunikuje výhradně elektronicky; žádosti o vydání souhlasného stanoviska zasílejte na e-mail herman@curatio.cz. Fakturu za platbu poplatku a informace o vydání (resp. o nevydání) souhlasného stanoviska budeme zasílat na kontaktní e-mail uvedený žadatelem v žádosti o vydání souhlasného stanoviska. V této souvislosti upozorňujeme na správné a úplné zadání vaší e-mailové kontaktní adresy; není naší povinností ověřovat, zda Vámi zadaný kontaktní e-mail je správný a funkční. Rovněž upozorňujeme na možnost, že Váš mailový server označí naše zprávy jako nevyžádanou poštu („SPAM“) a z toho důvodu se k Vám naše pošta nedostane; proto je nutné občas zkontrolovat i e-mailové zprávy u Vás zařazené jako SPAM.