Návrat na přehled kurzů

Základy péče o klienty s cukrovkou

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Chtěla bych poděkovat za zajištění dnešní velmi podnětné přednášky. Lektorka dokázala velice dobře ilustrovat diskutované situace pomocí příkladů a vlastních bohatých zkušeností z praxe. Všichni účastníci byli spokojení, přednáška opravdu zaujala a já se těším na další vzájemnou spolupráci.“

Jaroslava Slámová
účastnice kurzu

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2022/0117-SP/PC/PP

Cukrovka je ve stáří velmi rozšířené onemocnění, zatím nevyléčitelné, avšak při dodržování lékařských doporučení dobře zvládnutelné. Vhodnou úpravou životního stylu lze účinně předcházet komplikacím cukrovky a nemocný může nadále po mnoho let uspokojivě žít.

Co se naučíte:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní informacemi o cukrovce a základní péči o klienty s tímto chronickým onemocněním v podmínkách sociálních služeb. Současně má kurz za cíl poskytnout základní znalosti o komplikacích cukrovky, které výrazně ohrožují kvalitu života a v některých případech i život takto nemocných osob.

 

Osnova

  • Základní informace o diabetu (příčiny, příznaky, možnosti léčby, komplikace).
  • Režimová opatření v péči o seniory s cukrovkou.
  • Akutní komplikace cukrovky a jejich prevence (varovné příznaky hypoglykémie a hyperglykémie aj.).
  • Výživa jako nezbytná složka léčby cukrovky (systém výměnných jednotek v diabetické dietě …).
  • Péče o hygienické potřeby, kůži a dolní končetiny diabetiků.
  • Podpora a základní edukace diabetiků v oblasti zdravého životního stylu
    a režimových opatření.
  • Diskuze ve formě kazuistik – cvičení.
 

Tento termín nebyl nalezen! Zobrazit ostatní termíny