Návrat na přehled kurzů

Základy péče o klienty s cukrovkou

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2022/0117-SP/PC/PP

Cukrovka je ve stáří velmi rozšířené onemocnění, zatím nevyléčitelné, avšak při dodržování lékařských doporučení dobře zvládnutelné. Vhodnou úpravou životního stylu lze účinně předcházet komplikacím cukrovky a nemocný může nadále po mnoho let uspokojivě žít.

Co se naučíte:

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní informacemi o cukrovce a základní péči o klienty s tímto chronickým onemocněním v podmínkách sociálních služeb. Současně má kurz za cíl poskytnout základní znalosti o komplikacích cukrovky, které výrazně ohrožují kvalitu života a v některých případech i život takto nemocných osob.

 

Osnova

  • Základní informace o diabetu (příčiny, příznaky, možnosti léčby, komplikace).
  • Režimová opatření v péči o seniory s cukrovkou.
  • Akutní komplikace cukrovky a jejich prevence (varovné příznaky hypoglykémie a hyperglykémie aj.).
  • Výživa jako nezbytná složka léčby cukrovky (systém výměnných jednotek v diabetické dietě …).
  • Péče o hygienické potřeby, kůži a dolní končetiny diabetiků.
  • Podpora a základní edukace diabetiků v oblasti zdravého životního stylu
    a režimových opatření.
  • Diskuze ve formě kazuistik – cvičení.
 

Otevřené termíny

Tento kurz nemá naplánované žádné otevřené termíny!