Články

9. 9. 2012,

Jedním z výstupů projektů ESF, které naše vzdělávací instituce v minulých letech realizovaly, jsou sborníky učebních textů, které demonstrují rozsah a obsah jednotlivých témat v projektu připravených kurzů, mají pomoci účastníkům kurzů zopakovat nebo si případně doplnit problematiku probíranou na kurzech a ukazují formu prezentace látky lektorem. Užitečné informace zde nalezne i občan zajímající se o tuto problematiku.

9. 9. 2009,

O stáří se v poslední době mnoho mluví a píše. Má to své důvody. Struktura společnosti se výrazně mění. Stárnoucích a starých lidí na celém světě přibývá. A tito lidé potřebují pomoc. Stáří je etapa života, která je zatížena vysokou nemocností, polymorbiditou, polypragmazií a zhoršováním fyzické a kognitivní zdatnosti a soběstačnosti. Zdravotní stav a invalidita starší populace se u nás trvale zhoršuje. Samostatným problémem se stává výskyt demence u osob nad 65 let. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Rizika a úskalí posuzování zdravotního stavu seniorů se syndromem demence pro účely sociálních služeb tedy získání příspěvku na péči lze zatím jen předpokládat. Jedná se o nový systém sociálního zabezpečení, se kterým je třeba pracovat tvůrčím způsobem. Výsledky naší práce ukazují potřebu přehodnotit stávající metodiku práce posudkových lékařů při určování výše příspěvku na péči u seniorů se syndromem demence nebo s demencí. Klíčová slova: příspěvek na péči, senior se syndromem demence, demence, zákon o sociálních službách.