Kde nám utíkají peníze?

9. 9. 2009,

O stáří se v poslední době mnoho mluví a píše. Má to své důvody. Struktura společnosti se výrazně mění. Stárnoucích a starých lidí na celém světě přibývá. A tito lidé potřebují pomoc. Stáří je etapa života, která je zatížena vysokou nemocností, polymorbiditou, polypragmazií a zhoršováním fyzické a kognitivní zdatnosti a soběstačnosti. Zdravotní stav a invalidita starší populace se u nás trvale zhoršuje. Samostatným problémem se stává výskyt demence u osob nad 65 let.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Rizika a úskalí posuzování zdravotního stavu seniorů se syndromem demence pro účely sociálních služeb tedy získání příspěvku na péči lze zatím jen předpokládat. Jedná se o nový systém sociálního zabezpečení, se kterým je třeba pracovat tvůrčím způsobem.

Výsledky naší práce ukazují potřebu přehodnotit stávající metodiku práce posudkových lékařů při určování výše příspěvku na péči u seniorů se syndromem demence nebo s demencí.

Klíčová slova: příspěvek na péči, senior se syndromem demence, demence, zákon o sociálních službách.

Celý text dotazníkového výzkumu, který proběhl v prvním pololetí roku 2008 naleznete na

http://www.curatio.cz/soubory/download/kde_nam_utikaji_penize.pdf.