Výhody spolupráce

VÝHODY SPOLUPRÁCE

Kurzy jsou realizovány v termínu a na místě podle individuální domluvy objednavatele (většinou ve Vašem zařízení zdravotnické nebo sociální péče).

Management každého zařízení ví nejlépe, kde jsou slabá místa jeho týmu, kde je třeba něco zlepšit, změnit. Vhodnou volbou vzdělávací aktivity pro své zařízení může být tento stav ovlivněn.