Příprava kongresu

PŘÍPRAVA 2. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Máte zajímavé sdělení, které chcete prezentovat na kongresu?

Máte zajímavou informaci nebo sdělení, se kterým chcete vystoupit na kongresu? Využijte možnosti zúčastnit se kongresu aktivně. Přihlašte se k aktivní účasti. Napište nám název sdělení, přidejte krátkou annonci Vašeho vystoupení (postačí dvě či tři věty o tématu a cílech sdělení), nezapomeňte na kontaktní údaje a vše nám pošlete. Spolu s APSS vybereme témata, která osloví účastníky kongresu a budeme Vás informovat o konkrétním úspěchu /neúspěchu Vašeho tématu sdělení. Nabízejte své příspěvky prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme za spolupráci při přípravě a organizaci 2. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb.