Poslání vzdělávací instituce

CÍLEM

je poskytnout pracovníkům v ošetřovatelské a sociální péči znalosti, dovednosti a předat zkušenosti, které jim pomohou být úspěšnějšími.

Vzájemný vztah mezi úrovní vzdělání, odbornou kvalifikací či kompetencí a kvalitou poskytované ošetřovatelské péče, která ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva, je jednoznačně prokázán. Pro naplnění tohoto cíle CURATIO spolupracuje s lektory, kteří mají velmi dobrou znalost této problematiky. Jsou to lidé z významných vzdělávacích institucí a zařízení zdravotnické a sociální péče. Při vedení kurzů uplatňují své bohaté zkušenosti jak z ošetřovatelské, sociální, tak z pedagogické praxe.