Návrat na přehled kurzů

Základy týmové práce v sociálních službách

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2022/0899-SP/PC/VP

Vytváření týmů a rozvoj týmové práce je mnohem víc než dát dohromady skupinu lidí a věřit, že to dobře dopadne.  Cílem vzdělávacího programu je poučit účastníky o skupinové dynamice týmu, poskytnout jim možnost uvědomění si vlastní typické role, kterou často v malých skupinách přebírají a stimulovat poznání o rolích jednotlivých členů skupiny v pracovních týmech.

Co se naučíte:

Prohloubíte si znalosti metod a nástrojů týmové práce a řízení lidí, získáte informace, jak motivovat tým, naučíte se lépe využívat potenciálu svých podřízených při řešení problémů a získáte doporučení jak podporovat jejich kreativní myšlení v týmové práci.

 

Osnova

  • Struktura pracovního týmu a identita skupiny.
  • Úkoly jednotlivých členů týmu, role ve skupině, různé typy rolí a jejich orientace.
  • Autodiagnostika účastníků kurzu.
  • Spolupráce a soutěživost ve skupinách a pracovních týmech.
  • Skupinový vývoj.
  • Vedení pracovního týmu a budování skupinové atmosféry.

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
3. 4. 2025, 09:00 Krajský úřad Kraje Vysočina, školicí místnost D2.03 / Jihlava 1300,-- Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: