Návrat na přehled kurzů

Limity v individuálních požadavcích klienta a jeho práva při poskytování sociálních služeb

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Ráda bych poděkovala za velmi pěkný seminář. Naši pracovníci si ho chválili, pozitivně hodnotili především praktické příklady a jejich aktivní zapojení v rámci kurzu, stejně tak prostor, který jim byl dán pro sdílení vlastních zkušeností s tématem vedení dokumentace.“

Hussová Lenka
vedoucí přímé obslužné péče
Centrum sociálních služeb Znojmo

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 25

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2023/1184-SP/PC/VP

Jasně nastavené limity jsou základem každé kvalitní sociální služby. Metodiky, pracovní postupy a týmová práce na jejich dodržování a spoluvytváření pomáhají zaměstnancům sociálních služeb si uvědomit své kompetence, povinnosti a práva, a současně pomáhají nastavovat a respektovat hranice při práci s klientem.

Co se naučíte:

Účastník kurzu si zvýší svou informovanost v odpovědnosti za klienta, ujasní si práva a povinnosti klientů, bude umět vyhodnotit přiměřené riziko na straně klienta a naučí se nastavit hranice individuálním požadavkům klienta při zajištění služby.

 

Osnova

  • Vnímání práva – právo a já. Právní normy týkající se ochrany práv klientů sociálních služeb včetně používání opatření omezujících pohyb klientů.
  • Klient a já. Jaké povinnosti má klient sociálních služeb?
  • Hranice mezi pomocí a kontrolou. Povinnosti poskytovatele sociálních služeb.
  • Hranice mezi prosazováním svého práva a dodržování práv druhých – cvičení.
  • Rozdíl mezi pomocí a vymáháním neoprávněným požadavků – cvičení.
  • Možné střety zájmů v dodržování práv klientů. Limity v rozhodování a odpovědnosti, právo na přiměřené riziko.
  • Ochrana práv klientů se syndromem demence v zařízeních sociální služeb.
  • Definování konkrétních situací porušování, či zásahu do práv klientů (analýza situací a způsoby hledání praktických řešení).
  • Uplatňování vlastní vůle klientů při řešení jejich nepříznivé sociální situace s ohledem na povinnosti a odpovědnost poskytovatele sociální služby.
 

Tento termín nebyl nalezen! Zobrazit ostatní termíny