Mgr. Barbora Bártlová, Ph.D.

Návrat na přehled lektorů

LF MU, Brno – doktorandské studium Hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie – září 2010 bartlova

I. LF UK, Praha – bakalářské studium ergoterapie – leden 2000

FTVS UK, Praha – magisterské studium fyzioterapie – květen 1999

FTVS UK, Praha – bakalářské studium fyzioterapie – červen 1997

 

Lektorka má mnoho let zkušeností práce z oblasti dlouhodobé péče o seniory a osoby s demencí. Pracovala též jako odborná asistentka na MU LF Brno, obor Fyzioterapie.

V posledních dvou letech působila v zahraničí jako ergoterapeut.

V současné době se věnuje privátní péči a lektorské činnosti. Na svých prakticky zaměřených kurzech vhodně kombinuje a využívá znalostí získaných jak v rámci pedagogického procesu, tak zkušeností ze zahraničí a ČR.