Aktuální informace

AKTUÁLNĚ

1. VÝROČNÍ KONGRES POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR jsme se podíleli na přípravě výročního kongresu, kde jsme zajišťovali převážnou část přednášek v sekci Zdravotní a několik přednášek v sekci Sociální a Ekonomicko-provozní.

Kongres se uskutečnil 8. a 9. října 2009. Tato dvoudenní akce byla vyvrcholením Týdne sociálních služeb, který připomněl veřejnosti potřebnost a užitečnost všech subjektů, které se pohybují v sociálních službách.

Kongresu se zúčastnilo 550 účastníků, 30 významných osobností a hostů včetně ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky a ministryně zdravotnictví PhDr. Dany Juráskové. Dále se kongresu zúčastnilo 24 přednášejících ve třech pracovních sekcích (zdravotní, sociální, ekonomicko-provozní), své výrobky prezentovalo 16 vystavovatelů.

Můžete si stáhnout program kongresu, k dispozici je ve formátu PDF.