Návrat na přehled kurzů

Klient s nepřizpůsobivým a sociálně nežádoucím chováním

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Velmi děkuji za školení, které u nás proběhlo. Zaměstnanci si paní lektorku moc chválili a dle jejich slov se jednalo o jedno z nejlepších školení, na jakém kdy byli. Byla připravená dobře poradit a pomoci, měla spoustu podnětných příkladů z praxe, za což jí i Vám mockrát děkujeme.“

Mgr. Monika Kopecká
vedoucí Domova pro seniory Dubina
Sociální služby města Pardubic

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 30

AKREDITACE: Ano

Anotace

Akreditace MPSV číslo A2021/1347-SP/PC/PP/VP

V sociálních službách se setkáváme také s lidmi s poruchami osobnosti a chování. Takoví jedinci jsou hodnoceni jako nepřizpůsobiví se sociálně nežádoucím chováním, mají potíže se schopností učit se, čerpat z vlastních zkušeností, a osvojovat si nové vzorce chování. Také s těmito lidmi musíme umět jednat a pracovat a poskytnout jim sociální službu v takovém rozsahu, který odpovídá jejich potřebám.

Co se naučíte:

Seznámíte se s vybranými skupinami klientů s poruchami osobnosti a sociálně nežádoucím chováním, získáte ucelené informace o specifickém přístupu v komunikaci a o možnostech přístupů při jejich problematickém chování.

 

Osnova

  • Psychologie osobnosti.
  • Nejčastější poruchy osobnosti a chování se vztahem k četnosti výskytu v sociálních službách (charakteristika): Emočně nestabilní osobnost. Paranoidní porucha osobnosti. Disociální porucha osobnosti. Histrionická porucha osobnosti. Závislá porucha osobnosti. Pasivně-agresivní porucha osobnosti aj.
  • Přístupy ke klientům s poruchami osobnosti a chování. Doporučení pro komunikaci.
  • Akutní psychotická ataka. Pravidla zacházení s agresí. Zákonná úprava -  omezení osobní integrity – nedobrovolná hospitalizace.
 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
28. 11. 2023, 09:00 Sociální služby pro seniory Olomouc / Olomouc 1100,- Kč Více informací a přihláška »
Poznámka: Kapacita kurzu je naplněna, nové objednávky nepřijímáme. Děkujeme za Váš zájem.