Návrat na přehled kurzů

Vykazování péče na zdravotní pojišťovny

Zaujalo vás toto téma?

Objednejte si kurz

Reference

„Přednáška byla skvěle podaná, s humorem i citem a odnesla jsem si z ní úžasný zážitek. Mnohokrát děkuji a doufám, že budu mít v budoucnu možnost se podobného kurzu opět zúčastnit.“

Dana Motyčková
účastnice kurzu

Tento kurz je možné objednat i pro organizaci. Zjistěte více informací o této možnosti.

DÉLKA: 8 vyučovacích hodin POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

Anotace

Cílem školící akce je seznámení s novou úpravou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů na r. 2020 a tím předejít potencionálním chybám, které by mohly vést ke snížení nebo odmítnutí úhrady za poskytnutou odbornou zdravotní péči v sociálních službách zdravotními pojišťovnami. Obsahové zaměření kurzu je určeno odbornosti ošetřovatelská péče v sociálních službách – odbornost 913.

 

Osnova

Obsah:

  • Vysvětlení nezbytnosti změn ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. a to především s vazbou na další aktualizované legislativní normy, kterými jsou zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, jimiž byly stanoveny kompetence praktických sester.
  • Základní znalost legislativy jako nutnost při vykazování odbornosti 913 (smlouvy, vedení ošetřovatelské dokumentace, ORP, vykazování výkonů).
  • Nové výkony, které přináší aktualizovaná vyhláška č. 134/1998 Sb., jejich vykazování a záznamy v ošetřovatelské dokumentaci; kdo bude kompetentní tyto výkony realizovat.
  • Nové registrační listy k nasmlouvaným výkonům odbornosti 913
  • Podmínky pro nasmlouvání výkonu 06648, tzv. bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu.
  • Aktuální metodika VZP, s nutností soustavně zlepšovat znalosti zdravotnických pracovníků jednotlivých PZSS o vedení ošetřovatelské dokumentace a způsobu vykazování indikované péče.
  • Výpočet/nastavení optimálního počtu sester dle indikovaných výkonů v návaznosti na vyúčtování ZP.
  • Typy dobré praxe v oblasti vykazování na ZP.
  • Důvody šetření ZP - porovnání vyúčtování s dokumentací, porovnání věcného, technického a personálního zajištění pracoviště s údaji uvedenými ve smlouvě (návrhu smlouvy).
  • Jak se připravit na revizi a následně argumentovat při jednání se zástupci pojišťovny. Jak oponovat při kontrolách a co by měla obsahovat odpověď na zprávu z proběhlé kontroly.

 

Otevřené termíny

Datum a čas Středisko / město Cena vč. DPH Přihlášení
29. 11. 2023, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 1300,- Kč bez DPH, 1573,- Kč vč. DPH Více informací a přihláška »
Poznámka: Fakturace Marie Hermanová, IČO 75687542, plátce DPH. Kapacita kurzu je od 9.5.2023 naplněna, nové objednávky nepřijímáme. Děkujeme za Váš zájem.
6. 12. 2023, 09:00 Café Práh, Galerie Vaňkovka / Brno 1300,- Kč bez DPH, 1573,- Kč vč. DPH Více informací a přihláška »
Poznámka: Fakturace Marie Hermanová, IČO 75687542, plátce DPH. Kapacita kurzu je od 8.6.2023 naplněna, nové objednávky nepřijímáme. Děkujeme za Váš zájem.
22. 11. 2023, 09:00 Domov pro seniory Radkova Lhota / Radkova Lhota 1300,- Kč bez DPH, 1573,- Kč vč. DPH Více informací a přihláška »
Poznámka: Fakturace Marie Hermanová, IČO 75687542, plátce DPH.