Mgr. Hana Pinkavová

Návrat na přehled lektorů

Vzdělání:

  • Filozofická fakulta UK Praha, Učitelství odborných předmětů pro SZŠ, pedagogika - péče o nemocné.

Zaměstnání:

  • 1994 - 2004: Vyšší zdravotnická škola J. Podsedníka, Brno, vedoucí oboru Diplomovaná dětská sestra, učitelka odborných předmětů Péče o nemocné děti, Péče o tělesně a mentálně hendikapované děti, Psychologie, Pediatrie, Vedení odborné praxe v ambulantní a ústavní péči.
  • Lékařská fakulta MU Brno, Klinika geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství, odborná asistentka, výuka předmětů: Ošetřovatelství, Geriatrie, Gerontopsychiatrie, Paliativní péče, Domácí péče. Vedení praxe studentů na klinikách: Interní, Geriatrická, Neurologická, Hospic sv. Josefa v Rajhradě, Hospic sv. Alžběty Brno, Domovy pro seniory.

Kurzy a další specializační vzdělání:

  • 2012; Sociální péče. Koncept dlouhodobé péče o seniory. Stárnutí populace, vývoj a perspektivy ústavní a domácí péče o seniory, dostupnost péče, přesahy mezi zdravotně-sociálními a sociálními službami, multidisciplinární posouzení klienta, legislativní rámec péče a úhrad za péči, podpora na komunitní úrovni.
  • 2015; Demografická změna a rozvoj komunitní podpory. Strategie rozvoje sociálních a zdravotních služeb, zkušenosti z rozvoje zdravotně-sociálních služeb pro seniory, systém integrovaných podpůrných služeb pro seniory, depistáž, dispenzarizace, koordinace a poradenství na místní úrovni.

Další činnosti:

  • Přednášková a lektorská činnost.
  • Dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.