Mgr. Dana Pátková

Návrat na přehled lektorů

Vzdělání: patkova

  • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, studijní obor: Management organizací služeb sociální práce.
  • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, studijní obor: Sociální práce.
  • NCO NZO, pomaturitní specializační studium Management ve zdravotnictví.
  • NCO NZO, pomaturitní specializační studium Ošetřovatelská péče o dospělé.

Zaměstnání:

  • Ředitelka, Domov pro seniory p. o. Radkova Lhota.
  • Lektor, konzultant, spolupráce s CURATIO EDUCATION s.r.o.

Organizace:

  • Členka ČAS, sekce geriatrická – interna.
  • Členka APSS - Olomoucký kraj – sekce vrchní sestry / vedoucí zdravotních úseků.